Instruktörer och Gradering

Instruktörer

Huvudinstruktör

Magnus Svärdström 3 Dan


Instruktörer

Patrik Dylin 2 Dan

Alva Svärdström 3 Dan

Emil Jonnson-Hillbom 2 Dan

Saga Bäckström gup 1

Ellen Fahlgren gup 6

Gradering

Gävle Taekwondoklubb

 

Liten ordlista  

      Charyot-Givakttställning

      Kyongnye-Buga

      Chumbi-Förberedd

      Dojang-Träningslokal

      Dobok-Dräkt

      Ti-Bälte

      Sichak-Börja                        

      Kalyo-Pause

      Kuman-Sluta

      Kihap-Skrik

      Balbako-Byt fot

      Kyorugi-Kamp

      Sabumnim-Instruktör

      Kyosamin-Hjälpinstruktör

      Poomse-Mönster

      Chagi-Spark

      Makki-Blockering

      Jiurgi-Slag

     Are-Låg

     Momtong-Mitten

     Eulgul-Hög


Taekwondo elevens ed

Jag ska alltid följa TaeKwondon`s regler.

 

Jag ska alltid respektera instruktören och senioreleverna.

 

 Jag ska aldrig missbruka Taekwondo.


 Jag ska bli en förespråkare för frihet och rättvisa.

 

 Jag ska hjälpa till att bygga en fredligare värld.

Kort historia

Taekwondon bildades 1955 i Korea genom att dom samlade 5 olika kwans(familjer/stilar) och gjorde dom till en.

Många anser att General Choi var den viktigaste personen när Taekwondo skapades även namnet kommer ifrån honom.

Taekwondo betyder foten och handens väg.

1973 bildades World Taekwondo (WT)  och även det första världsmästerskapet hölls då.

Taekwondons högkvarter heter Kukkiwon.

I Sidney 2000 var Taekwondo med i OS för första gången.

Det finns ca 50 miljoner utövare i världen var av ca 22000 finns i Sverige.

 

Gult Gup 9

ap chagi-framåtspark

ap dollyo chagi-rundspark

cut chagi-snabb sidspark

 are makki-låg blockering

 momtong makki-mitten blockering

 eulgul makki-hög blockering

 momtong jiurgi-slag mot magen

 taeguk  Il jang

 

Orange Gup 8

ap seogi-kort framåt ställning

 ap kubi seogi-lång framåt ställning

 naeryeo chagi-yxspark

 eulgul jiurgi-slag mot ansikte

 

Grönt Gup 7

huryeo chagi-krokspark

dolgae chagi -tornadospark

 narae chagi-dubbelspark

chuchum seogi-rid ställning

 mireo chagi-tryckspark

 taeguk Ee jang

 

Blått Gup 6

 twi huryeo chagi-roterande krokspark

an chagi-inåtgående spark

 bakkat chagi-utåtgående spark

 yeop chagi-sidospark

dwit chagi-bakåtspark

 dwit kubi seogi-bakåt ställning

taeguk Sam jang

 

 Lila Gup 5

 bakkat makki-utgående blockering

 hansonnal makki-knivhandsblockering


Rött Gup 1-4

sonnal bakkat makki-knivhandsblockering med stöd

 sonnal an chigi-inåtgående handkantsslag,

 kaljaebi-slag mot hals med öppen hand

 pyensonkeut jiurgi-spjuthandsslag

 sonnal deung an chigi-inåtgående omvänt handkantsslag

taeguk pal jang 

 

Tänk på att

Kamp,kross och sparrning kan ingå i alla graderingar även ordkunskap,historia och fys.

Är det t.ex. Blått bälte som är aktuellt för dig.

Så ska du givetvis även kunna allt för de tidigare bältesgraderna. Osäker på vad något betyder fråga en instruktör.

Stor vikt läggs på träningsflit.

Dobok är obligatorisk för att få gradera.

 

Räkneord

   1 - Hana

2 -Dull

3 - Set

4 - Net

    5 - Dasot

   6 - Yasot

 7 - Ilgop

    8 - Yadull

 9 - Ahop

10-Yeol

 

  Första  - Il

     Andra   - Ee

        Tredje -  Sam

     Fjärde -  Sa

      Femte -   Oh

       Sjätte -    Yuk

       Sjunde -  Chil

      Åttonde - Pal

        Nionde  - Koo

        Tionde  -  Sip